Baggeren voor betere zwemwaterkwaliteit

Publicatiedatum: 25 november 2019

Van november tot en met januari 2020 wordt de zwemlocatie De Peddelpoel gebaggerd. Dat is nodig om de kwaliteit van het water te verbeteren.

Het woord baggeren komt van bagger, dat is slib dat ontstaat doordat bijvoorbeeld bladeren en ander bodemmateriaal vast blijven zitten aan de bodem. Na afronding van de werkzaamheden ontstaat er een betere kwaliteit van het zwemwater zodat er volgend zwemseizoen weer volop gezwommen kan worden. 

Begin dit jaar is het strandgedeelte al gebaggerd. Nu wordt het overige water tot aan Zijkanaal B onder handen genomen. Het baggeren gebeurt met machines vanaf het water en wordt verpompt naar de weilanden. Als de bagger eenmaal ligt droogt het snel in en wordt dit omgevormd tot grond, daarna zal het weiland opnieuw worden ingezaaid. Het verplaatsen van de bagger gebeurt met een persleiding door het recreatiegebied. 

Wat betekent dit voor jou?
Op sommige plaatsen kruist de leiding het fietspad en het ruiterpad. De leiding wordt ingegraven en gaat onder het ruiterpad door, er zal genoeg zand gestort worden zodat ruiters en paarden hier zo min mogelijk last van ondervinden, dit wordt goed in de gaten gehouden. Over het fietspad komen speciale platen waar overheen gefietst kan worden.

Subsidie
Het verbeteren van de zwemwaterkwaliteit wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland. 

logo pnh // logo_pnh_rgb_pos_bij_baggerwerkzaamheden.jpg (14 K)


Meer nieuws