Dunning en nieuwe bomen in de Groene Weelde: door de bomen het bos zien!

Publicatiedatum: 5 februari 2021

Goed bosonderhoud is nodig om het bos gezond en veilig te houden.

Een van de manieren om voor bossen te zorgen is het verwijderen van bomen door middel van dunning. Dit ziet er soms uit als een drastisch aanpak omdat er ook bomen verwijderd worden en vaak gepaard gaat met een verandering van het zicht. Juist door het uitdunnen van een stuk bos wordt het bos stabieler, er komt meer licht vrij en andere soorten bomen en planten krijgen de kans om te groeien. Ook kunnen de overgebleven bomen sneller dik worden omdat ze meer ruimte krijgen om te groeien.

Op bepaalde delen laten wij het hout van de bomen liggen. Op deze manier krijgt het dode hout een functie waar veel dieren en planten hun voordeel mee doen. Onder andere paddenstoelen groeien goed op dood hout en sommige insecten en kleinere dieren kunnen ervan leven.

In de Groene Weelde is het bos kort geleden gedund. Het hout krijgt een tweede leven en wordt verzameld voor de papierfabriek of voor de productie.

Aanplant nieuwe soorten
Nog deze winter worden in alle gedunde percelen weer nieuwe bomen geplant. Er wordt gekozen voor bomen met een lange levensduur zoals de Zomereik en de Fladderiep. Oude eiken zijn een goede omgeving voor vleermuizen, zoogdieren en nestelende vogels. En de Fladderiep is een echte waardboom voor vlinders.

Zijn er vragen over het onderhoud? Neem dan gerust contact met ons op.


Meer nieuws