Geslaagde Open dag Het Benoorden

Publicatiedatum: 1 september 2020

Een divers gezelschap van omwonenden, belangstellenden uit de wijde omgeving, ondernemers en fort-toeristen greep zaterdag de kans om Fort benoorden Spaarndam en het naastgelegen munitiebos te beleven

Voor recreatieschap Spaarnwoude was het een goede gelegenheid om wensen en grenzen voor de herbestemming van het Benoorden op te halen.

De belangstelling voor het Benoorden is groot; alle rondleidingen waren vroegtijdig vol geboekt. Gelukkig is er tot 13 september ook de gelegenheid om online mee te denken op www.hetbenoorden.nl. Op dit platform is ook meer informatie te vinden.

Ontsluiten en beschermen
Uit zowel de rondleidingen als de meningen op het platform komt naar voren dat mensen het Benoorden willen ontsluiten met meer wandel- en fietspaden. Verder is men voor opening van het fort in de weekenden en vakanties en wil men de schilderingen minimaal voor verval beschermen. De reacties worden gebundeld in een zogenoemd Witboek, samen met de opgehaalde informatie uit interviews die de komende tijd met partijen uit de omgeving worden gehouden. Dit Witboek wordt aangeboden aan het bestuur van recreatieschap Spaarnwoude.

Participatieprogramma
De open dag maakt onderdeel van het participatieprogramma hetBenoorden.nl dat recreatieschap Spaarnwoude onlangs is gestart. Het doel is om het publiek uit te nodigen mee te denken over een nieuwe toekomst voor ‘Het Benoorden’, waarbij de belevingswaarde wordt vergroot en de cultuurhistorische waarde behouden blijft.


Meer nieuws