Het waarderingsonderzoek uit 2020

Publicatiedatum: 8 november 2021

Het is belangrijk om te weten hoe bezoekers aankijken tegen het gebied en wat er anders mag. Om die reden is er eind 2020 een onderzoek gedaan. Hoe staat het ermee?

De resultaten worden meegenomen in de planvoorbereiding van Spaarnwoude Park 2040. Op deze manier kunnen we de verbeterpunten efficiënt toepassen in de lopende projecten. In de tussentijd zitten we niet stil en pakken we ook verbeterpunten op in het dagelijks werk. We delen graag de stand van zaken met jou.

Aandachtspunten in het hele gebied:

1. Het meubilair
2. De wegen en paden

Op enkele plekken in het gebied is er achterstallig onderhoud ontstaan. In 2020 en 2021 investeert het recreatieschap 1 miljoen om het achterstallig onderhoud voor een deel op te pakken waarbij zoveel mogelijk gezocht wordt naar natuurvriendelijke oplossingen. Zo is bijvoorbeeld de skeelerroute verbeterd en vrij gemaakt van scheuren en hobbels, zijn bruggen in de Houtrak vernieuwd met duurzame materialen en is de beschoeiing langs het ruiterpad in de Houtrak vernieuwd en wordt het aantrekkelijk ingericht voor de ijsvogel.

3. De bewegwijzering

Op veel plekken is de bewegwijzering onvoldoende, niet meer actueel of zijn de borden in een matige staat van onderhoud. In 2022 geven we uitvoering aan dit verbeterpunt. Er komt een plan voor bewegwijzering en informatievoorziening. Er wordt niet alleen gekeken naar de uitstraling en de informatiebehoefte maar ook of de huidige locatie van bebording nog voldoet. De nieuwe uitstraling van Spaarnwoude Park wordt zichtbaar. Verder onderzoeken we de vervanging van de ANWB-paddenstoelen, de betonnen ‘bushokjes’ en de informatiekasten.

Het is een groot project met een financiële opgave. Om die reden zal de uitvoering de aankomende jaren in fases worden gedaan.  De hoofdbewegwijzering is als eerst aan de beurt. Dat zijn de blauw-witte borden in het gebied, zie afb.1

In 2022 staat ook de uitrol van het Wandelnetwerk Noord-Holland gepland met een bewegwijzering van wandelommetjes in Zuid-Kennemerland.

Bekijk hier ook specifiek de opvolging van acties per gebied. Dit gaat om de gebieden de Houtrak, Oosterbroek en Buitenhuizen, Veerplas en de Groene Weelde.  


Meer nieuws