Hoe kunnen we Informatieboerderij Zorgvrij aantrekkelijker maken voor meer mensen?

Publicatiedatum: 22 november 2021

Recreatieschap Spaarnwoude wil Informatieboerderij Zorgvrij ontwikkelen tot een aantrekkelijk ontvangstgebied waar je als bezoeker kennis kunt maken met het boerenleven en de herkomst van ons voedsel.

Het recreatieschap deelt de ideeën voor ontvangstgebied Zorgvrij graag met belangstellenden tijdens een online bijeenkomst op dinsdag 7 december tussen 19:30 en 21:00 uur. Wil je meepraten? Geef je dan op via info@spaarnwoude.nl.

Informatieboerderij Zorgvrij is na 40 jaar toe aan een nieuwe fase. De doorontwikkeling naar een toegankelijk gemengd boerenbedrijf met een divers en jaarrond aanbod van voorzieningen en activiteiten voor gezinnen staan daarbij centraal. Input is tot nog toe opgehaald via onderzoek onder bezoekers, gesprekken met medewerkers en potentiële samenwerkingspartners.

Visieschets met ideeën
Onderdeel van de plannen vormen onder andere de uitbreiding van de boomgaard en de aanleg van een tuinderij, voedsel- en varkensbos. Naast het aanpassen en uitbreiden van de buitenruimte wil het recreatieschap jaarrond kleinschalige activiteiten aanbieden. Gedacht wordt aan een cursus voedselbos, kookclinics, streekmarkt en wisselende exposities. De ideeën zijn vastgelegd in een visieschets. Belangstellenden kunnen reageren op deze ideeën en aandachtspunten meegeven via de online bijeenkomst, website of social media. Het bestuur van het recreatieschap beslist eind dit jaar of gestart kan worden met de eerste aanpassingen aan de buitenruimte. 

Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park
De ontwikkeling van ontvangstgebied Zorgvrij is een project uit het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040, rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden. De aanleiding vormt de stevige groei van steden rondom recreatiegebied Spaarnwoude. Actuele thema’s zoals energietransitie, streekgerichte en natuurinclusieve landbouw en behoefte aan ontspanning in het groen spelen hierin een belangrijke rol. De steeds veranderende behoeften van de recreant vragen om een dynamisch en ondernemend recreatieschap.


Meer nieuws