Muurschilderingen in Fort Benoorden blijven bewaard

Publicatiedatum: 24 januari 2020

Na een grondige onderzoeks- en voorbereidingsperiode start de conservering van muurschilderingen in het Fort Benoorden Spaarndam.

In opdracht van het recreatieschap Spaarnwoude zetten experts hun specialistische kennis en vaardigheden in om historische muurschilderingen te behouden. Afhankelijk van het verloop zijn de eerste werkzaamheden in maart gereed.

Eerder werd door experts geadviseerd haast te maken bij restauratie van het lekke dak van het fort. Het conserveren is nodig omdat anders de muurschilderingen verloren kunnen gaan. De kans dat restaurateurs in opleiding van de Universiteit van Amsterdam onder begeleiding van ervaren conservatoren van Stichting Restauratie Atelier Limburg het werk kunnen uitvoeren heeft het recreatieschap met beide handen aangegrepen.

Het Fort Benoorden is onderdeel van het Unesco werelderfgoed de Stelling van Amsterdam en is in beheer van het recreatieschap. De hoeveelheid en diversiteit aan historische schilderingen en tekeningen, ontdekt door een groep vrijwilligers van de stichting Krayenhoff, maken het fort uniek binnen de Stelling van Amsterdam.

Door Spaarnwoude loopt een aanzienlijk deel van de Stelling van Amsterdam. De rijke cultuurhistorie bepaalt in belangrijke mate het karakter van het gebied. Het bestuur van het recreatieschap vindt het belangrijk dat het fort zijn cultuurhistorische waarde behoud en daarmee de belevingswaarde van de omgeving vergroot.

2020 muurschilderingen van het Fort Benoorden vrouw // 20200121_113311.jpg (27 K)

Niet alleen vrolijke plaatjes zijn op de muren achtergelaten, maar ook tekens die getuigen van de bewogen geschiedenis van het fort.

Zie eerdere berichtgeving over het fort via NHnieuws. en op de website van Oneindig Noord-Holland.

In het voorjaar van 2015 heeft Wijnen Cultuurhistorisch Onderzoek in samenwerking met Stichting Restauratie Atelier Limburg een inventarisatie, waardering en conditieopname uitgevoerd van de muurschilderingen in het Fort Benoorden. Het rapport vind je hier.

Heb je dringende vragen naar aanleiding van de werkzaamheden? Neem dan contact op met Marieke van Beugen via mvbeugen@recreatienoordholland.nl.


Meer nieuws