Recreatiegebieden Spaarnwoude ‘s nachts verboden om illegale feesten tegen te gaan

Publicatiedatum: 25 september 2020

Nieuwe noodverordening van kracht: nachtelijke afsluiting (22:00 – 06:00 uur) in de recreatiegebieden Spaarnwoude.

In de regio Kennemerland, lopen coronabestemmingen snel op. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. De veiligheidsregio heeft aanvullende maatregelen getroffen om verspreiding van het virus te voorkomen. In recreatiegebieden Spaarnwoude is het niet langer toegestaan om tussen 22:00 uur en 06:00 uur aanwezig te zijn en geluidsapparatuur bij je te hebben.

De afgelopen periode zijn er diverse illegale feesten gehouden in de recreatiegebieden en daarbij hebben onze boswachters en politie moeten optreden. Er is gebleken dat er in de recreatiegebieden grote groepen vooral jonge mensen ongewenste samenkomsten organiseerden dan wel daaraan deelnemen. De samenkomsten ontstaan vooral in de nachtelijke uren. Aanwezigen houden geen 1,5 meter afstand en leven hygiënemaatregelen niet na, afval en uitwerpselen blijven liggen. In het belang van de veiligheid en gezondheid is het daarom noodzakelijk om gebieden aan te wijzen waar het verboden is om zich s ’nachts te bevinden.

De gebiedsafsluiting wordt aangegeven met tekstkarren in het gebied en er wordt verhoogd ingezet op handhaving van deze maatregel.

Uitzondering op het verbod geldt voor: bestemmingsverkeer, mensen die hun hond uitlaten, en personen die werkzaam zijn in de gebieden.

Lees de noodverordening op de website van de Veiligheidsregio Kennemerland.


Meer nieuws