Restauratie Fort bij de Liebrug van start

Publicatiedatum: 4 februari 2019

Het Fort bij de Liebrug in Haarlemmerliede wordt gerestaureerd door Stadsherstel Amsterdam. Recreatieschap Spaarnwoude laat de naastgelegen Genieloods restaureren.

Betrokken partijen, Recreatieschap Spaarnwoude, provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeente Haarlemmermeer hebben de ambitie om het huidige gebruik van het fort te continueren en aan te vullen met een breder aanbod. Hiermee blijft deze cultuurhistorische bijzondere locatie voor de toekomst behouden. Het is de intentie om samen met de huidige huurders van delen van het fort dit aanbod verder te versterken en de betekenis voor de samenleving te vergroten. Het fort is onderdeel van de Stelling van Amsterdam.

De restauratiewerkzaamheden aan het fort en de genieloods duren tot de zomer van 2019. In de herfst zullen nog bomen en heesters geplant worden. De bomen zijn ter vervanging van de eerder deze winter gerooide bomen in de singel om het fort. De heesters dienen ter afscheiding van het fortterrein van de tuin om de genieloods die voor bewoning is verhuurd aan particulieren. De herfst is de beste periode om bomen en heesters te planten. De restauratie wordt gefinancierd door bijdragen van de provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Spaarnwoude en Stadsherstel Amsterdam.

Stadsherstel Amsterdam is een particuliere organisatie met een maatschappelijke doelstelling die sinds 1956 monumentale panden redt voor de toekomst. Ze heeft meer dan zeshonderd panden in en rond de Metropoolregio van Amsterdam gerestaureerd, waarvan acht Stelling van Amsterdam monumenten. Stadsherstel zal ook zorgen voor de verhuur en het duurzaam beheer en onderhoud van het fort.

Kijk voor meer informatie op www.stadsherstel.nl/fortliebrug

 2019 Fort Liebrug Genieloods // genieloods_fort_liebrug.jpg (54 K)

Afbeelding: Genieloods Haarlemmerliede


Meer nieuws