Spaarnwoude: Recreatie & Natuur binnen de stedenring

Publicatiedatum: 19 november 2018

Een stedenring waar de komende jaren honderdduizenden inwoners bijkomen en toeristen ook verder dan de binnenstad het mooie bijzondere Holland verkennen.

Het centraal gelegen park in het hart van de stedenring verandert mee. 

Van 6 miljoen naar 9 miljoen bezoekers uit groeiend Amsterdam, Haarlemmermeer, Haarlem, Zaanstad, Beverwijk, Velsen en verder. Die ook dagtrips naar hun Spaarne ‘Woud, Weelde & Weide’ maken. Recreatieschap Spaarnwoude gaat de komende jaren vernieuwen door meer activiteit in combinatie met een sterkere natuur. De koers hiervoor zal samen met alle betrokkenen worden bepaald: ondernemers, (vrijwilligers)organisaties, bewoners met gemeenteraads- en Provinciale Statenleden.

Naar een Spaarne ‘Woud, Weelde en Weide’ (WWW) conference in Spaarnwoude op 6 februari 2019.

Onder het gebied Spaarnwoude verstaan we niet alleen het ‘oude’ Spaarnwoude maar het hele gebied tussen de genoemde steden van het Noordzeekanaal en het Westelijk Havengebied via de ringvaart bij Halfweg naar de Groene Weelde bij Hoofddorp en de Tuinen van West bij Amsterdam Nieuw West.

Aftrap
Gedeputeerde Tekin, voorzitter van het recreatieschap Spaarnwoude, deed de aftrap van het vernieuwingsproces met de woorden: “een visie maak je samen”. Op 3 oktober en 14 november 2018 werkten ondernemers, (vrijwilligers)organisaties en bewoners uit het gebied aan hun kijk op het gebied en daarmee aan de voorbereiding van de conferentie. Hij nodigt met deze woorden iedereen met hart voor het gebied en de vraagstukken die in de steden erom heen spelen uit mee te denken en mee te doen.  Hiermee kan het recreatieschap samen met de volksvertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Holland werken aan een toekomstbestendige visie die ook echt wordt uitgevoerd. Hiermee wordt ook gevolg gegeven aan de aanbevelingen van de Randstedelijke rekenkamer van een jaar terug. Het recreatieschap koerst op vaststelling van de gezamenlijk visie in de tweede helft van 2019. Aan de visie is een uitvoeringsprogramma verbonden met projecten die de koers vooruithelpen.

Gebied beter benutten
Uitgangspunt hierbij is het gebied meer als een groot gewilder en steviger stadspark te beschouwen waar de actieve bezoeker sterke natuur ontmoet. Met veel respect en waardering voor elkaars kernkwaliteiten. Een centraal gelegen park in het hart van de stedenring waar de komende jaren honderdduizenden inwoners bijkomen en toeristen ook verder dan de binnenstad het mooie bijzondere Holland verkennen. Met sterke trekkers. Een gebied waar ruimte is voor bij het gebied passende activiteiten en waarvan de onderlinge verbindingen en de bereikbaarheid verbeteren.

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
Spaarnwoude Park  

Routeboekje naar Vsie Spaarnwoude Park 2040


Meer nieuws