Wandel je mee de toekomst van de Plesmanhoek in?

Publicatiedatum: 13 september 2021

Help je ons recreatiegebied de Plesmanhoek verder te ontwikkelen?

Recreatieschap Spaarnwoude wil recreatiegebied de Plesmanhoek in de Haarlemmermeer ontwikkelen tot een aantrekkelijke plek voor bezoekers uit de regio zodat zij dit beter weten te vinden en er langer verblijven. Het recreatieschap deelt de ideeën graag met belangstellenden tijdens een wandeling door het gebied op donderdag 30 september van 10:00 tot uiterlijk 12:00 uur. Geef je op via info@spaarnwoude.nl.

De Plesmanhoek is na circa 10 jaar toe aan een nieuwe fase. Het gebied van bijna 35 ha, destijds aangelegd ter compensatie van de aanleg van de Schipholbaan, bestaat grotendeels uit kleurrijke akkers. Bezoekers komen er vooral om te wandelen en het weidse poldergevoel te ervaren. In de zomer kun je er bloemen en appels plukken. Het toekomstbeeld van het gebied wil het recreatieschap de komende tijd toetsen in de omgeving.

Ideeën voor langer verblijf
De afgelopen maanden heeft het recreatieschap samen met de gemeente Haarlemmermeer en de agrariër die het gebied beheert de mogelijkheden verkent. Gedacht wordt onder andere aan het realiseren van een ontmoetingsplek, waar je langer kunt vertoeven om de omgeving echt in je op te nemen en ondertussen kunt genieten van een kopje koffie of meer. Maar ook natuurlijke speel- en sportplekken en een voedselbos staan op het lijstje met ideeën voor ontwikkeling van de Plesmanhoek.

Hoe verder?
Op 30 september kunnen belangstellenden reageren op deze ideeën en aandachtspunten meegeven. Ook via bijvoorbeeld de website en gesprekken met betrokken partijen haalt het recreatieschap reacties op. Deze worden verwerkt in een visieschets, waarover het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude eind van dit jaar beslist. Pas dan bestaat duidelijkheid over de gewenste ontwikkeling van het gebied en het proces dat daartoe moeten leiden.


Meer nieuws