Beleid

Recreatieschap Spaarnwoude werkt volgens een ontwikkelingsvisie waarin het de uitdaging is vanuit de huidige tijd een stempel te drukkken en iets nieuws toe te voegen aan het gebied, dat in de jaren '70 als bufferzone tussen de grote steden is aangelegd. 

Voor de visie gelden de volgende hoofdlijnen:

  • stadsranden beter inrichten op aangrenzende wijken in het stedelijk gebied
  • open gebied behouden
  • ruimte bieden voor dynamiek in de voormalige meerbodems
  • water, oevers en dijken als verbindende elementen


Het gebied kent drie componenten:

  • de groene stadsrand
  • open landschap
  • regionale trekkers en watergebonden recreatie 


In de ontwikkelingsvisie staat beschreven hoe deze componenten zich moeten ontwikkelingen de komende jaren.
De volledige tekst van de ontwikkelingsvisie vind je hier.