Voor bezoekers

Algemene Verordening
Bij een bezoek aan Spaarnwoude gaan we er vanuit dat je anderen niet hindert en rekening houdt met de natuur. In de Algemene Verordening staan de regels voor bezoekers.

Aanvullende Algemene Verordeningen 

Terrein verhuur
Recreatieschap Spaarnwoude geeft bij exclusief en commercieel gebruik van het terrein een Tijdelijke Gebruik Overeenkomst uit. Gebruik daarvoor het formulier aanvraag terreinhuur. De aanvraag dient minimaal drie weken voor de datum waarop het gebruik van het terrein plaatsvindt te zijn ontvangen. Voor een evenement waarvoor een gemeentelijke vergunning nodig is, dien je rekening te houden met de termijn van de gemeente. 

Legesverordening
Voor het aanvragen van informatie, een vergunning of een andere dienst betaal je kosten. Deze staan beschreven in de legesverordening.

Vissen
Als je gaat vissen, heb je een geldige VISpas nodig. Kijk voor meer informatie op: www.sportvisseninnederland.nl.

Wandelen met de hond
In recreatiegebied Spaarnwoude ben je welkom met de hond. In het belang van hygiëne en bescherming van mensen, planten, dieren en vee hebben wij hiervoor enkele regels opgesteld. In principe moeten honden aan de lijn. Op de plekken waar honden mogen loslopen, staat dit met borden aangegeven. Van 1 april tot 1 oktober is het voor honden verboden bij de stranden en grasoevers nabij zwemwater.

Op de hondenflyer staat dit aangegeven.
Hondenflyer Spaarnwoude
Hondenflyer gebieden Haarlemmermeer

Klachtenregeling
Bij officiële klachten kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling.
Klachten over het gedrag van medewerkers en bestuur kunnen via onderstaand formulier worden ingestuurd.

Voorletters*
Naam*
Adres*
Huisnr.*
Postcode*
Plaats*
Telefoonnr.
E-mailadres
Rechtsvorm indiener*
Beschrijving van de klacht*
Code*