Voor bezoekers

ALGEMENE VERORDENING
Bij een bezoek aan recreatiegebied het Spaarnwoude gaan we er vanuit dat je anderen niet hindert en rekening houdt met de natuur. In de Algemene Verordening staan de regels voor bezoekers.

Tijdelijke Gebruik Overeenkomst
Recreatieschap Spaarnwoude geeft bij exclusief en commercieel gebruik van het terrein een Tijdelijke Gebruik Overeenkomst uit. Gebruik daarvoor het formulier aanvraag terreinhuur. De aanvraag dient minimaal drie weken voor de datum waarop de wedstrijd of het evenement plaatsvindt te zijn ontvangen.

Voor een evenement waarvoor een gemeentelijke vergunning nodig is, dien je rekening te houden met de termijn van de gemeente. 

LEGESVERODENING
Voor het aanvragen van informatie, een vergunning of een andere dienst betaal je kosten. Deze staan beschreven in de legesverordening.

KLACHTENREGELING
Bij officiële klachten kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling.

Klachten kunnen worden ingestuurd naar:
Bestuur Recreatieschap Spaarnwoude
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 2571 
2002 RB  Haarlem
of via info@recreatienoordholland.nl, t.a.v. de klachtencoördinator.

 


OVERIGE REGELS

Vissen
Als je gaat vissen, heb je een geldige VISpas nodig. Kijk voor meer informatie op: www.sportvisseninnederland.nl.

Wandelen met de hond
In recreatiegebied Spaarnwoude ben je welkom met de hond. In het belang van hygiëne en bescherming van mensen, planten, dieren en vee hebben wij hiervoor enkele regels opgesteld.

In principe moeten honden aan de lijn. Op de plekken waar honden mogen loslopen, staat dit met borden aangegeven. 

Van 1 april tot 1 oktober is het voor honden verboden bij de stranden en grasoevers nabij zwemwater.

Op de hondenflyer staat dit duidelijk aangegeven.
Hondenflyer Spaarnwoude
Hondenflyer Haarlemmermeer