Voor ondernemers

SPAARNWOUDE: NATUURLIJK VOOR EVENEMENTEN 

Ben je op zoek naar een nieuwe locatie in een sfeervolle natuurlijke omgeving? Denk dan eens aan recreatiegebied Spaarnwoude met meer dan 80 hectare aan evenemententerrein. De terreinen beschikken over uitgebreide nutsfaciliteiten, zijn bereikbaar via meerdere toegangswegen en hebben voldoende parkeerruimte. Op tien evenementenlocaties kunt u terecht voor de meest uiteenlopende publieks- of bedrijfsevenementen van 100 tot 60.000 bezoekers. 

Contactpersonen
Evenementen met meer dan 5.000 bezoekers 
Contactpersoon: Mark Schoots, telefoon: 06-81492245, e-mail: mschoots@recreatienoordholland.nl

Evenementen met minder dan 5.000 bezoekers recreatiegebied Spaarnwoude
Contacpersoon: Adriaan van Koeverden, telefoon 023 - 5202836, email: avankoeverden@recreatienoordholland.nl

Recreatiegebieden Groene Weelde, Boseilanden, Plesmanhoek, Park Zwanenburg en Lutkemeer
Contacpersoon: Marco Riesener, telefoon: 023 - 5202827, e-mail: mriesener@recreatienoordholland.nl

Het aanvragen van terreingebruik is mogelijk via het formulier aanvraag terreinhuur.

VENTVERGUNNING
Ook voor het aanvragen van een ventvergunning/vergunning voor een tijdelijke standplaats is vergunning nodig van het recreatieschap. Neem hiervoor contact op met de beheerder: 023-5202820

OP ZOEK NAAR NIEUWE ONDERNEMERS 
Regelmatig zijn wij op zoek naar nieuwe ondernemers die op unieke locaties in Spaarnwoude recreatievoorzieningen kunnen realiseren. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Marieke van Beugen, telefoon 06 - 51324527, e-mail: mvbeugen@recreatienoordholland.nl


AANBESTEDINGSRICHTLIJN
De aanbestedingsrichtlijn vind je hier.

ONDERMANDAAT
De ondermandaat/het ondermachtigingsbesluit vind je hier.

OVERIGE REGELINGEN
Hier vind je het mandaat/machtigingsbesluit t.b.v. het hoofd uitvoeringsorganisatie van Recreatie Noord-Holland NV, de organisatieverordening/regeling basismandaat en de raamovereenkomst voor uitvoering van werkzaamheden.