Visie

Spaarnwoude bereidt zich voor op de toekomst

De visie Spaarnwoude Park 2040, rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden is op 7 mei 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude. 

De belangrijkste punten van de visie zijn vier pijlers:

i. Verrassender landschap
ii. Betere verbindingen
iii. Wervende activiteiten
iv. Bredere sociale betrokkenheid

en de daaruit voortvloeiende ontwikkellijnen, te weten;

1. Behoud, ontwikkeling en verbinding van de open landschappen en historische landschapslijnen als drager voor de ontwikkeling van natuur- en recreatiewaarden.
2. Verbindingen met de steden.
3. Zonering van gebieden waar meer activiteiten komen en waar het rustig blijft; intensivering van activiteiten vindt plaats in vijf ontvangstgebieden.

Lees hier de visie Spaarnwoude Park 2040.

Lees ook de samenvatting van de belangrijkste bestaande plannen en denkrichtingen.

Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040, periode 2020 t/m 2024

De visie is de basis voor het gelijktijdig opstellen van een haalbaar en uitvoerbaar programmaplan. deelopgaven. Spaarnwoude maakt een start met zeven kansrijke projecten van de in totaal 17 projecten van het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park. Hiervoor is voor 2020 en 2021 een bedrag van € 250.000 vrijgemaakt om de plannen verder uit te werken.  

  • Gebiedsconcepten, bij o.a. voormalige boerderijen Borneohoeve in de Houtrak en Lage Dijk 5 bij Penningsveer en herontwikkeling fort Benoorden Spaarndam
  • Ontvangstgebied Velsen/ SnowWorld
  • Ontvangstgebied Zorgvrij
  • Ontvangstgebied Haarlem/ Veerplas (Oostpoort)
  • Ontvangstgebied Haarlemmermeer/ Groene Weelde
  • Ecologisch beheerplan
  • Duurzaam toekomstperspectief en realisatie NNN Dijkland

Ook pakt het bestuur een deel van het achterstallig onderhoud aan rond de ontvangstgebieden. We investeren daar in ‘no regret’ maatregelen bij wegen, paden en bruggen voor in totaal € 1 miljoen.

Lees hier het programma en de kaart.

Gemeenteraden en Provinciale Staten kunnen op het uitvoeringsprogramma reageren tot medio oktober 2020 met een zienswijze. Eind 2020 stelt het recreatieschap het programma definitief vast.