Ontwikkeling ontvangstgebied De Groene Weelde

Doel

Ontvangstgebied De Groene Weelde wordt ontwikkeld als aantrekkelijk, herkenbaar, groen en levendig startpunt waar je als bezoeker wordt uitgenodigd om op ontdekkingstocht te gaan in Spaarnwoude Park.

Achtergrond

De toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het ontvangstgebied De Groene Weelde nabij Cruquius wordt verbeterd. Dit sluit aan op de realisatie van een nieuw, eigentijds en duurzaam pannenkoekenpaviljoen dat voor begin 2022 wordt voorzien en de huidige loods, ooit neergezet als tijdelijk informatiecentrum van de Floriade 2002, vervangt. Hiervoor wordt de parkeergelegenheid aangepast en vergroot, en rekening gehouden met e-fietsers.

Door de toename van bezoekersaantallen aan het gebied en het restaurant in de afgelopen jaren, de ontwikkeling van nieuwe woongebieden in de directe nabijheid, is aanpassing van infrastructuur en parkeervoorzieningen noodzakelijk geworden en de wordt geinvesteerd in de aantrekkelijkheid van het gebied.

Stappenplan

Najaar 2020: opstellen schetsontwerp 
Voorjaar - Maart 2021: nadere uitwerking schetsontwerp met belanghebbenden en belangstellenden  
Najaar 2021: besluitvorming door recreatieschap
Voorjaar 2022: start uitvoeringsfase

Geef je op als je wilt meedenken over de verdere invulling van dit project.

Stand van zaken

Een eerste visieschets is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude. In maart 2021 is deze deze visieschets in een online bijeenkomst met de omgeving verder geoptimaliseerd.

Op 15 maart 2021 heeft deze bijeenkomst plaatsgevonden waaraan bijna 30 belangstellenden hebben deelgenomen. Mariëtte Sedee wethouder van de gemeente Haarlemmermeer en bestuurdslid van Recreatieschap Spaarnwoude, verzorgde de aftrap. Vervolgens gaf projectleider Mark Fransen een toelichting op de visieschets en Sander Teeuwen, ondernemer van het Pannenkoekenpaviljoen presenteerde de plannen voor de horecalocatie. Daarna was er ruimte om vragen te stellen en het inbrengen van ideeën. Gedurende de avond zijn wensen, ideeën, mogelijke kansen voor ontwikkeling en voorzieningen opgehaald en hebben we zorgen met elkaar gedeeld.  

Door de oproep om mee te denken zijn er ook reacties binnen gekomen via andere kanalen. De opmerkingen en suggesties worden de komende periode verwerkt in een aangepaste visieschets. We danken iedereen voor het meedenken. 

De presentatie van de visieschets Ontvangstgebied De Groene Weelde, vind je hier. 
De presentatie van de plannen voor horecalocatie van het Pannenkoekenpaviljoen, vind je hier. 

Contactpersoon

Mark Fransen
Senior projectleider Recreatie Noord-Holland
mfranssen@recreatienoordholland.nl
06 – 51430169


Meer projecten