Ontwikkeling ontvangstgebied De Houtrak

Doel

De Houtrak en omgeving wordt in samenhang met de nabijgelegen Brettenzone en de Tuinen van West ontwikkeld tot een ontvangstgebied voor Spaarnwoude Park.

Achtergrond

Het volgroeid bos met parkachtige uitstraling in de stijl van, en bijna de helft zo groot als, het Amsterdamse bos. Jaarlijks komen er circa 900.000 bezoekers, met duidelijke pieken bij mooi weer. Ze bezoeken het gebied vooral om te wandelen of de hond uit te laten, fietsen, paardrijden, barbecueën en om evenementen bij te wonen.

Stappenplan

Eerste helft 2021: met de werkgroepen aan de slag en te komen tot een eerste visieschets, waarin de ambitie verbeeld is op het gebied van routing, recreatie en natuur. 
Tweede helft 2021: het vaststellen van de visieschets door het bestuur van het recreatieschap en de verdere uitwerking zodat het bestuur een besluit kan nemen over de realisatie van ontvangstgebied de Houtrak.
Voorjaar 2022: besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap over het wel/niet overgaan tot realisatie

Vanaf medio 2022: start van de uitvoeringsfase

Data bijeenkomsten: 

Wil je meedenken?

Het recreatieschap heeft op 8 juli een online bijeenkomst georganiseerd waarin de plannen zijn toegelicht. Kon je er niet bij zijn en wil je graag nog reageren op de visieschets? Dat kan nog tot 31 augustus door een mail te sturen naar info@spaarnwoude.nl 

Stand van zaken

Vanuit het bestuur is de ruimte gegeven om ook voor ontvangstgebied Houtrak de planvoorbereidingsfase te starten. Een eerste visieschets is gemaakt van ontvangstgebied De Houtrak waarin de ambitie is verbeeld op het gebied van routing, recreatie en natuur. De schets is tot stand gekomen met inbreng vanuit verschillende werkgroepen van gemeenten, bewoners – en belangenorganisaties, ondernemers en bezoekers van het gebied. De werkgroepen hebben nagedacht over ambitie, opgave, kansen, wensen etc. die resulteren in een Programma van Eisen, die onze landschapsarchitect vervolgens in een beeldende visieschets heeft verwerkt. We hebben in december 2020 een enquête uitgevoerd onder 100 recreanten. Die resultaten nemen we ook mee in de planvoorbereiding. 

In de laatste bijeenkomst van 8 juli hebben geïnteresseerden hun reactie gegeven op de schets. De input wordt meegenomen bij de samenstelling van het ontwerp. Het streven is uiterlijk in de eerste helft van 2022 een go/no go besluit te nemen om tot uitvoering over te gaan. 

Contactpersoon

Bart van Dijk
Projectleider
BvanDijk@recreatienoordholland.nl


Meer projecten