Ontwikkeling ontvangstgebied Haarlem Veerplas

Doel

Ontvangstgebied Haarlem Veerplas wordt ontwikkeld als aantrekkelijk, herkenbaar, groen en levendig startpunt waar je als bezoeker wordt uitgenodigd om op ontdekkingstocht te gaan in Spaarnwoude Park.

Achtergrond

We willen de groengebieden aan de oostzijde van Haarlem ontwikkelen tot intensief gebruikte gebieden mét hoge natuurwaarden. Een voorwaarde hiervoor is een aantrekkelijke entree, waarbij ook de verbinding wordt gemaakt met Schoteroog en de posities bij Spaarndam en aan de Liede. Betere verbindingen vanuit de stad, een station dat wordt opgewaardeerd  tot aantrekkelijke buitenpoort en het  realiseren van hoogwaardige loop- en fietsroutes vanuit Oostpoort het landschap in horen hier ook bij. Denk bijvoorbeeld aan een ‘rondje Veerplas’.

Stappenplan

Het komende jaar richten we ons vooral op het samenstellen van een ruimtelijk en functioneel perspectief en een procesplan om dit in circa 10 jaar te bereiken.
Q4 2020: Het algemeen bestuur van het recreatieschap heeft de eerste visieschets vastgesteld. 
Q1 2021: De plannen worden getoetst bij de omgeving en bij de gebruikers. 
Q2 2021: De opmerkingen worden verwerkt in een voorlopig ontwerp.
Q4: Streven is eind 2021 het voorlopig ontwerp voor te leggen aan het bestuur voor een go/no go besluit zodat daarna tot uitvoering kan worden overgegaan.

Wil je meedenken?

Kon je niet aanwezig zijn tijdens de presentatie van de plannen voor ontvangstgebied Veerplas Haarlem op 1 april en wil je toch reageren? Stuur dan je reactie op het plan voor 1 mei naar info@spaarnwoude.nl

Stand van zaken

De gemeente Haarlem, provincie Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland hebben in drie workshops nagedacht over de toekomst van het ontvangstgebied. Ook Staatsbosbeheer en de horecaondernemer het Veerkwartier zijn hierbij betrokken. Dit heeft geresulteerd in de visieschets ontvangstgebied Haarlem Veerplas die de gezamenlijke ambitie toont. De komende tijd worden de plannen verder verkend en uitgewerkt.

Op 1 april heeft er een online bijeenkomst plaatsgevonden over de visieschets waaraan bijna 40 belangstellenden hebben deelgenomen. Robbert Berkhout, wethouder van de gemeente Haarlem en bestuurdslid van Recreatieschap Spaarnwoude, verzorgde de aftrap. Vervolgens gaf projectleider Elise Bos Eyssen een toelichting op de visieschets en Merel Janssen, ondernemer van het Veerkwartier, presenteerde de plannen voor de horecalocatie. Daarna was er ruimte om vragen te stellen en kregen de deelnemers enkele specifieke vragen voorgelegd over onder andere de locatie van de vlonderpaden en de inrichting van de parkeerplaatsen. De opmerkingen en suggesties worden de komende periode verwerkt in een aangepaste visieschets.

De presentatie van de visieschets Ontvangstgebied Veerplas vind je hier.
De presentatie van de plannen voor horecalocatie Het Veerkwartier vind je hier
Een kort verslag van de online bijeenkomst op 1 april 2021 vind je hier.

Meer informatie

www.haarlem.nl/oostpoort

Contactpersoon

Mark Fransen
Projectleider Recreatie Noord-Holland
mfransen@recreatienoordholland.nl
06 51 43 01 69


Meer projecten