Ontwikkeling ontvangstgebied Haarlem Veerplas

Doel

Ontvangstgebied Haarlem Veerplas wordt ontwikkeld als aantrekkelijk, herkenbaar, groen en levendig startpunt waar je als bezoeker wordt uitgenodigd om op ontdekkingstocht te gaan in Spaarnwoude Park.

Achtergrond

We willen de groengebieden aan de oostzijde van Haarlem ontwikkelen tot intensief gebruikte gebieden mét hoge natuurwaarden. Een voorwaarde hiervoor is een aantrekkelijke entree, waarbij ook de verbinding wordt gemaakt met Schoteroog en de posities bij Spaarndam en aan de Liede. Betere verbindingen vanuit de stad, een station dat wordt opgewaardeerd  tot aantrekkelijke buitenpoort en het  realiseren van hoogwaardige loop- en fietsroutes vanuit Oostpoort het landschap in horen hier ook bij. Denk bijvoorbeeld aan een ‘rondje Veerplas’.

Stappenplan

Het komende jaar richten we ons vooral op het samenstellen van een ruimtelijk en functioneel perspectief en een procesplan om dit in circa 10 jaar te bereiken. In december 2020 heeft het algemeen bestuur van het recreatieschap de eerste visieschets vastgesteld. Begin 2021 toetsen we deze plannen met de omgeving en bij de gebruikers en passen we die zonodig aan. Streven is eind 2021 een go/no go besluit te nemen om tot uitvoering over te gaan.

Contactpersoon

Elise Bos Eyssen
projectmanager Spaarnwoude Park
eboseyssen@recreatienoordholland.nl
06 13780519