€ 1,6 miljoen beschikbaar

Publicatiedatum: 22 maart 2017

Recreatieschap Spaarnwoude en Staatsbosbeheer hebben besloten de compensatiegelden die zijn verkregen vanwege de vijfde baan van Schiphol, gezamenlijk te besteden.

Het geld wordt gebruikt voor investeringen in een aantrekkelijker recreatiegebied Spaarnwoude. Er is in totaal € 1,6 miljoen beschikbaar voor een recreatieve en ecologische impuls voor het gebied.  

Door een constructieve samenwerking, waarbij de provincie Noord-Holland optrad als verbindende partij, is overeenstemming bereikt over het aanwenden van de gelden. Staatsbosbeheer en het recreatieschap besluiten gezamenlijk over de uit te voeren projecten. De gebiedsfondsrekening is ondergebracht bij het Nationaal Groenfonds.

Op de foto (vlnr) ondertekenaars  Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer, gedeputeerde Adnan Tekin (tevens voorzitter van recreatieschap Spaarnwoude) en directeur Jean-Paul Schaaij van het Nationaal  Groenfonds de overeenkomst voor de oprichting en beheer van het Gebiedsfonds Spaarnwoude in het Haarlemse provinciehuis.


Meer nieuws