Hervatting herstelwerkzaamheden dak Fort benoorden Spaarndam

Publicatiedatum: 27 juli 2017

Vanaf eind juli 2017 worden de herstelwerkzaamheden aan het dak van Fort benoorden Spaarndam weer hervat

De aannemer voert de werkzaamheden uit in opdracht van het recreatieschap en van de provincie Noord-Holland, die de werkzaamheden financiert. Bij de werkzaamheden zijn ook een projectecoloog en een bouwkundig adviesbureau betrokken.

De afgelopen vier en een halve maand is er door de aannemer niet gewerkt aan het herstel van het dak vanwege het broedseizoen. Voor deze rustperiode is de uitvoering van fase 1 gerealiseerd. Dit houdt in dat de afwatering van het dak en de ontluchting van het fort is hersteld. Daarnaast is ook de oude dakbedekking op het fort geheel verwijderd.

Medio juli heeft de projectecoloog het fort bezocht en geconstateerd dat er geen aanwijzingen waren dat vogels nog actief waren met broeden in de directe omgeving waar de werkzaamheden zijn gepland. Ook waren er geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van andere beschermde diersoorten.

Planning van de werkzaamheden
De uitvoering van fase 2 kan dus volgens planning plaatsvinden. De verwachting is dat de werkzaamheden tot eind oktober 2017 duren.

In deze fase wordt de dakbedekking van het fort vernieuwd en wordt er een laag zand op het dak van het fort aangebracht, zoals dit oorspronkelijk ook aanwezig was. Op deze laag zand zal uiteindelijk ook begroeiing komen.

Bereikbaarheid van de Redoute
Tijdens de werkzaamheden is de Redoute gewoon bereikbaar. Enige verkeershinder is te ondervinden door het werkverkeer.


Meer nieuws