Hervatting herstelwerkzaamheden dak Fort benoorden Spaarndam

Publicatiedatum: 23 augustus 2017

De herstelwerkzaamheden aan het dak van Fort benoorden Spaarndam zijn weer hervat.

De aannemer voert de werkzaamheden uit in opdracht van het recreatieschap en van de provincie Noord-Holland, die de werkzaamheden financiert. Bij de werkzaamheden zijn ook een projectecoloog en een bouwkundig adviesbureau betrokken.

Vanwege het broedseizoen heeft de aannemer niet gewerkt aan het herstel van het dak. Voor deze rustperiode is de uitvoering van fase 1 gerealiseerd. Dit houdt in dat de afwatering van het dak en de ontluchting van het fort is hersteld. Daarnaast is ook de oude dakbedekking op het fort geheel verwijderd.

Medio juli heeft de projectecoloog het fort bezocht en geconstateerd dat er geen aanwijzingen waren dat vogels nog actief waren met broeden in de directe omgeving waar de werkzaamheden zijn gepland. Ook waren er geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van andere beschermde diersoorten.

Na de stop vorderen de werkzaamheden geheel volgens plan. In fase 2 wordt de dakbedekking van het fort vernieuwd en wordt er een laag zand op het dak van het fort aangebracht, zoals dit oorspronkelijk ook aanwezig was. Op deze laag zand zal uiteindelijk ook begroeiing komen. De eerste deklaag zit er vrijwel op, de schade aan het beton is op de meeste plekken hersteld. Het is nu de vraag welke invloed het drogen van het fort op de kalklagen gaat hebben. Dat houden we dan ook nauwkeurig in de gaten. 

2017 augustus dakherstel fort benoorden

Planning van de werkzaamheden
De verwachting is dat de werkzaamheden tot eind oktober 2017 duren.

Bereikbaarheid van de Redoute
Tijdens de werkzaamheden is de Redoute gewoon bereikbaar. Enige verkeershinder is te ondervinden door het werkverkeer.


Meer nieuws